Ingyenes szállítás tól 19 978,00 Ft

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Konopka Online-Shop

https://andrzejkonopka.hu

 

I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL

Ratułów 54a

34-407 Ratułów (Lengyelország)

NIP: 7351001201

REGON: 490236540

e-mail: sklep@andrzejkonopka.pl

+48 660 47 32 69

 

II. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak jelentése:

 1. Adásvételi Szerzödés - a Polgári Törvénykönyv szerinti értékesítési megállapodás, amely alapján az Eladó az Ügyfélnek, az Ár és egyéb, a jelen Szabályzatban kifejezetten nevesített díjak.
 2. Eladó/Szolgáltató - Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL, Ratułów 54a, 34-407 Ratułów (Lengyelország), NIP: 7351001201, REGON: 490236540, e-mail: sklep@andrzejkonopka.pl .
 3. Fiók – Az Ügyfél által megadott egyedi névvel (Felhasználó név) és Jelszóval ellátott Elektronikus Szolgáltatás, amely az Eladó ITC rendszerében tárolt források alapján az Ügyfél számára lehetővé teszi további funkciók / szolgáltatások használatát. A Fiók a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében az az Ügyfélnek nyújtott digitális szolgáltatás. Az Ügyfél a Felhasználónévvel és a Jelszóval hozzáférést kap a Fiókhoz. Az Ügyfél az Webáruházban történő regisztráció után jelentkezik be a fiókjába.
 4. Fogyasztó- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV Tv. alapján fogyasztónak minősülő természetes személy.
 5. Hírlevél - Elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi valamennyi Ügyfél számára, hogy automatikusan megkapja az Eladótól a Termékekre és Webáruházra vonatkozó ciklikus információkat, beleértve – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén – az Ügyfél e-mail címére.
 6. Kosár– A Webáruházat használó Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi egy vagy több Termék rendelését. A Kosár összegyűjti az Ügyfél által az Adásvételi Szerződés megkötésére benyújtott ajánlatokat, azaz egy Megrendelésen belül több ajánlat is benyújtható az Adásvételi Szerződés megkötésére.
 7. Megrendelés - az Ügyfél azon szándéknyilatkozata, hogy távértékesítési eszközök alkalmazásával megkösse a Távértékesítési Megállapodást megjelölve azokat a Termékeket és az Ügyfélnek az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatait.
 8. Polgári Törvénykonyv – a 2013. évi V. törvény.
 9. Ügyfél - (1) természetes személy; vagy a jogosult személy nevében eljáró meghatalmazott; (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezet.

2. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely https://andrzejkonopka.hu weboldalon keresztül történik.

3. A jelen Szabályzat elfogadása önkéntes, de Fiók létrehozásához és / vagy megrendelés leadásához szükséges.

4. A Webáruház használata megköveteli, hogy az Ügyfél által használt végberendezések és IT rendszer megfeleljen a Műszaki Követelményeknek.

5. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármikor frissíthetők. A frissítésről az ügyfeleket és a Felhasználókat a https://andrzejkonopka.hu internetes címen és a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott e-mail címre küldött üzenetben tájékoztatjuk, hogy az Ügyfél megismerhesse annak tartalmát.

6. A Feltételek módosításai a változásról szóló értesítés benyújtásának napjától számított 14 napos időszak lejárta után lépnek hatályba. Azon Ügyfelek esetében, akik Szolgáltatási Szerződést kötöttek, azaz számlával rendelkeznek, jogukban áll a Szolgáltatási Szerződést a Feltételek módosításáról szóló értesítés napjától számított 14 napon belül felmondani. A Feltételek módosítása nem érinti a Vásárló és az Eladó által a Feltételek módosítását megelőzően kötött Adásvételi Szerződéseket.

 

III. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK A WEBÁRUHÁZBAN

1. Az Eladó a Webáruházban a következő Elektronikus Szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfeleknek:

 1. Fiók;
 2. Kosár;
 3. az Ügyfelek részére a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti megrendelések leadásának, valamint az Adásvételi Szerződés megkötésének lehetővé tétele;
 4. Hírlevél.

2. A Fiók használata a következő lépések ügyfél általi elvégzése után lehetséges:

 1. a bejegyzési formanyomtatvány kitöltése, e rendelet rendelkezéseinek megértése és elfogadása.
 2. és nyomja meg a "Regisztráció" gombot.

3. A Szolgáltatásnyújtási Szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél a Konopka Online-Shop által a regisztráció során megadott e-mail címre megküldött, a Szolgáltatásnyújtási Szerződés megkötéséről szóló visszaigazolást az Ügyfél kézhez kapja. A számlát határozatlan ideig ingyenesen kínálják. Az Ügyfél bármikor és indoklás nélkül törölheti a Fiókot (a Fiók törlése) a Konopka Online-Shop nek küldött kéréssel, különösen e-mail: sklep@andrzejkonopka.pl .

4. A Kosár használata abban a pillanatban kezdődik, amikor az Ügyfél hozzáadja az első Terméket a Kosárhoz.

5. A Kosarat ingyenes és egyszeri jelleggel nyújtjuk; a Kosár megszűnik, ha a Megrendelést teljesítik, vagy amikor az Ügyfél ezt megelőzően visszavonja a Megrendelést.

6. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételére azt követően van lehetőség, hogy az Ügyfél elvégezte az alábbi lépéseket:

 1. legalább az e-mail-cím megadásával a weboldal megfelelő mezőjében, vagy a megfelelő jelölőnégyzet kiválasztásával az üzleti információk megfelelő csatornán keresztüli fogadásához;
 2. a jelen Szabályzat rendelkezéseinek elfogadása a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött aktiváló linkre kattintva (a Hírlevél szolgáltatás nyújtásának megkezdésének pillanatában).

7. Az ügyfél bármikor lemondhatja a hírlevelet, ha bejelöli a leiratkozás négyzetet. A hírlevél szolgáltatás határozatlan időre szól.

8. Az ügyfél különösen köteles:

 1. a Szolgáltatónak csak az Ügyfél tényleges, aktuális adatait és minden szükséges adatát adja meg;
 2. a Szerződés megkötésével kapcsolatban a Szolgáltató részére megadott adatok azonnali frissítése;
 3. a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokat a törvény rendelkezéseinek megfelelően és harmadik személyek jogainak megsértése nélkül, a Rendelet rendelkezéseivel, valamint az e tekintetben elfogadott vám- és szociális elvekkel, különösen a jogellenes tartalom biztosításának tilalmával együtt igénybe venni.

 

IV. MEGRENDELÉS

1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3. Az Eladó arra törekszik, hogy biztosítsa az összes Termék elérhetőségét és az Adásvételi Szerződés teljesítését. Abban az esetben, ha a teljesítés lehetetlenné válik, és a jogszabályok által meghatározott egyéb helyzetekben, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései (különös tekintettel annak, a szerződés teljesítésének lehetetlenülésére vonatkozó 6:179. – 6:182. §§ rendelkezései) irányadóak.

4. Az https://andrzejkonopka.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

5. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.

6. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

7. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését az Eladó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

8. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.

 

V. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.

2. A teljesítési idő termékenként eltérhet és darabszám függő lehet, azonban egyértelmű módon megjelenítésre kerül honlapunkon a megrendelés leadásakor (többek között közvetlenül a megrendelést véglegesítő gomb alatt).

3. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén. A szállítási költségeket https://andrzejkonopka.hu találja. (Szállítási költségek és feltételek).

4. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni, és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

5. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

6. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről az átvételi és fizetési módok oldalon tájékozódhat.

7. Általános körülmények között a kifizetés a megrendelés időpontjában történik. A következő fizetési módokat fogadjuk el:

 1. utánvétes fizetés 200000 Ft-ig
 2. online fizetés (PayPal)
 3. bankkártyás fizetés (PayPal)
 4. online banki utalás (Stripe)

8. Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

 

VI. ELÁLLÁS JOG

1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

2. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a határidő lejárta előtt elküldi a nyilatkozatát az Eladónak. E-mail : sklep@andrzejkonopka.pl.

3. A fogyasztó felhasználhatja az elállásra rendszeresített sablont, de ez nem kötelező.

4. A fogyasztó elállási joga a Termék fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napján kezdődik. A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja már a megrendelés és a kiszállítás közötti időszakban is.

5. A távollévők közötti megállapodástól történő elállás esetén a megállapodást úgy kell tekinteni, hogy az létre sem jött.

6. Az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (azonban ha a fogyasztó kifejezetten a Webáruházban elérhető legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket).

7. Az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

8. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

9. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az esetlegesen a működés megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenés mértékét meghatározza. Fogyasztó joga ettől függetlenül fennáll arra vonatkozóan, hogy az értékcsökkentés mértéke kapcsán polgári peres eljárást kezdeményezzen.

10. A fogyasztó a Termék visszaküldésének csak a közvetlen költségét viseli.

11. A távollévők közötti szerződéstől való elállási jog az alábbi megállapodásokkal kapcsolatban nem illeti meg a fogyasztót: (1) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; (2) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; (3) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; (4) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; (5) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (6) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; (7) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; (8) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából (ebben az esetben az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy Termékekre kiterjed); (9) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; (10) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; (11) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; (12) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; (13) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

12. Visszaküldési cím:

Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL

Ratułów 54a

34-407 Ratułów (Lengyelország)

 

VII. KELLÉKSZAVATOSSÁG / JÓTÁLLÁS

1. Ha az értékesített Termékkel összefüggésben hibás teljesítés történik, az Eladó az Ügyféllel szemben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, különösen a 6:159-6:167. §§ (kellékszavatosság) és a 6:175-6:176. §§ (jogszavatosság) szerint felel.

2. Az Eladó a szavatosság alapján felelősséggel tartozik, ha a Terméknek az Ügyfél részére történő kézbesítésétől számított két éven belül kellékhibája keletkezik. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, fogyasztóval kötött szerződés esetén 2 év alatt évül el. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A vásárlást követő 1 éven belül a Polgári Törvénykönyv alapján az Eladó ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a termék hibája gyártási eredetű.

3. A Fogyasztó a megvásárolt Termékkel kapcsolatos reklamációt különösen írásban az alábbi címen terjesztheti elő: Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL , Ratułów 54a, 34-407 Ratułów (Lengyelország) vagy az alábbi e-mail címen: sklep@andrzejkonopka.pl.

4. Az Eladó a Terméket köteles hibától mentesen átadni az Ügyfélnek.

5. Ha a kifogás a Termékre vonatkozik, a Terméket is tanácsos mellékelni a kifogáshoz, hogy az Eladó megvizsgálhassa azt.

6. Ha az eladott Termék hibás, az Ügyfél –a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott fenntartásokkal és elvekkel összhangban – jogosult:

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével az ügyfélnek okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha az ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és az ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, az ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni.

7. Az Ügyfélnek a kifogásban javasolt feltüntetnie az alábbi információkat: (1) a panasz tárgyát érintő információk és körülmények, különösen a hiba előfordulásának jellege és időpontja; (2) határozott kérelem arra, hogy az Eladó gondoskodjon arról, hogy a Termék megfeleljen az Adásvételi Szerződésnek, az Ügyfél Árcsökkentést kér, vagy el kíván állni az Adásvételi Szerződéstől; és (3) az Ügyfél kapcsolattartási adatai - ez megkönnyíti és felgyorsítja a kifogás kezelését az Eladó részéről. Az előző mondatban megadott szempontok mindössze ajánlások, és elmaradásuk nem érinti a kifogás elintézését.

8. Az Eladó az Ügyfél kifogását azonnal, de legkésőbb a beérkezés napjától számított 5 munkanapon belül köteles kezelni. Amennyiben az Ügyfél kicserélést vagy a hiba kijavítását kérte, vagy Árcsökkentést kért és megjelölte azt az összeget, amelyre az árat csökkenteni szeretné, és az Eladó 5 munkanapon belül nem foglalt állást a kifogással kapcsolatban, a kifogás indokoltnak tekintendő.

9. A kifogás rendezése elsődlegesen elektronikus úton történik.

10. Eladónak termékek esetében, melyeknek vételára meghaladja a 10.000 forintot, Eladó köteles a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállást biztosítani a termékre a Fogyasztónak minősülő Vásárlónak. A jótállás időtartama 1-3 évig terjed a termék árától függőeni:

- 100.000 Ft vételárig: 1 éves jótállási idő

- 100.001-250.000 Ft vételár között 2 éves jótállási idő

- 250.000 Ft vételár felett 3 éves jótállási idő

11. Ha a fogyasztó a kötelező jótállás hatálya alá tartozó fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyv aránytalan többletköltségéről szóló rendelkezésére, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetében a jótállás a vásárlás (webshopban vásárolt termék esetében a termék átadása, átvétele) vagy a beüzemelés napjával kezdődnek. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

12. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó megállapítja, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

13. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

14. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. A panaszok felülvizsgálata és a kártérítési követelések érvényesítése bíróságon kívüli módjainak alkalmazása önkéntes alapon történik. Az Üzemeltető nyilatkozatát a fogyasztói vitás kérdések megoldásának ügyében folytatott eljárásban való részvétel elfogadására vagy elutasítására vonatkozóan az Üzemeltető papíron vagy más tartós adathordozón teszi meg, amennyiben a Fogyasztó által benyújtott minőségi kifogás következtében a vitás kérdés nem oldódott meg.

2. Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 18-37/A. §§-ai tartalmazzák.

3. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára, az alábbi platformon: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.

4. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

5. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

6. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

IX. VENDÉGVÉLEMÉNYEK

1. Az Ügyfél számára tilos illegális tartalmat szolgáltatni.

2. Az eladó közvetlen kommunikációval foglalkozó kapcsolattartója a DSA (Digital Services Act) értelmében: e-mail cím sklep@andrzejkonopka.pl. A kommunikáció magyar, lengyel, angol nyelven történhet.

3. A felhasználók kizárólagosan felelősek az Konopka Online-Shop szolgáltatásain keresztül biztosított saját tartalmaikért, és adott esetben az ebből eredő következményekért, pl. a tartalom más felhasználók általi felhasználásáért. A felhasználó vállalja, hogy nem sérti meg az alkalmazandó jogi rendelkezéseket és szerződéses rendelkezéseket, amikor az Konopka Online-Shop szolgáltatásait saját tartalmának biztosításával összefüggésben használja. Ez a kötelezettség magában foglalja, de nem korlátozódik a következőkre: tartózkodás harmadik felek jogainak megsértésétől, különös tekintettel a harmadik felek szerzői jogaira, személyiségi jogaira, szabadalmi és védjegyjogaira és egyéb jogaira; A felhasználó vállalja továbbá, hogy betartja a fiatalok védelmére vonatkozó büntetőjogi törvényeket és rendeleteket, és rasszista, rendkívül sértő, pornográf vagy szexuális tartalmat jelenít meg, amely káros a kiskorúakra, szélsőséges, dicsőíti vagy trivializálja az erőszakot, dicsőíti a háborút, dicsőíti a terrorista vagy szélsőséges politikai szövetséget, bűncselekmény elkövetésére ösztönöz, rágalmazó, sértő vagy nem megfelelő megjegyzéseket tesz kiskorúak számára vagy bármilyen más büntetendő tartalmat Refrén.

4. Az eladó ellenőrzi az értékeléseket a vásárlási folyamat során használt vagy a felhasználói fiókhoz rendelt e-mail cím használatával.

5. Termékértékeléseket csak az eladó online áruházából ténylegesen megvásárolt termékekkel kapcsolatban és az online áruház azon ügyfele küldhet, aki ténylegesen megvásárolta a felülvizsgált terméket.

6. A vélemények közvetlenül elérhetők az áruház weboldalán vagy egy harmadik fél felülvizsgálati szolgáltatásán, amellyel az eladó dolgozik, és amelyre az online áruház webhelyén hivatkoznak.

7. Tilos fiktív vagy látszólagos adásvételi szerződéseket kötni a termékre vonatkozó vélemény kiadása céljából.

8. Az Ügyfél elfogadja, hogy az Eladó ingyenesen felhasználhatja az Ügyfél által az Áruház weboldalán közzétett véleményeket vagy egyéb tartalmakat.

9. Az eladó nem tesz közzé hamis értékeléseket vagy vásárlói ajánlásokat, és nem kér másokat hamis értékelések vagy vásárlói ajánlások közzétételére termékeik vagy szponzorált értékeléseik népszerűsítése érdekében.

10. Az ügyfélnek tilos illegális tartalmat szolgáltatnia, azaz olyan információkat, amelyek önmagukban nem jogszerűek vagy egy tevékenységre való hivatkozással, beleértve a termékek értékesítését is.

11. Az eladó felhívja a figyelmet arra, hogy az ügyfelek által közzétett értékeléseket a rendszer nem ellenőrzi automatikusan tiltott tartalom szempontjából.

12. Az ügyfél nem jogosult:

 1. harmadik személyek személyes adatainak közzététele a Szolgáltatások használatával kapcsolatban, valamint harmadik személyek képmásának terjesztése a harmadik fél törvény által előírt engedélye vagy hozzájárulása nélkül.
 2. Hirdetések és/vagy promóciós tartalmak közzététele a Szolgáltatások használatával kapcsolatban.
 3. más webhelyekre mutató linkeket tartalmaznak.
 4. olyan termékekre vagy tevékenységekre utal, amelyek versenyeznek az Eladó üzleti tevékenységével.
 5. erőszakra, gyűlöletre vagy megkülönböztetésre uszít bármilyen alapon, beleértve a nemi, szexuális, nemzeti, etnikai, faji vagy vallási különbségeket.
 6. káromkodást vagy más sértő tartalmat tartalmaznak.
 7. Ez egy kísérlet a törvény által tiltott tevékenységek megtévesztésére vagy részvételére.
 8. sérti bármely más személy szerzői jogát vagy személyiségi jogait.
 9. sérti az általánosan alkalmazandó jog egyéb rendelkezéseit.

13. Az ügyfél kijelenti, hogy:

 1. jogosult szerzői jogot, ipari tulajdonjogokat és/vagy szomszédos jogokat használni azokban a művekben, ipari tulajdonjogok tárgyaiban (pl. védjegyek) és/vagy szomszédos jogok tárgyaiban, amelyekből a tartalom áll;
 2. a Szolgáltatásokkal kapcsolatban harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok, képek és információk közzététele és rendelkezésre bocsátása jogszerűen, önkéntesen és az érintettek hozzájárulásával történt;
 3. egyetért azzal, hogy más Ügyfelek és az Eladó megtekinthetik a közzétett tartalmat, és felhatalmazza az Eladót annak ingyenes felhasználására, a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel összhangban;
 4. vállalja, hogy a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény értelmében adaptálja a műveket.

14. Ha úgy találjuk, hogy az értékelés nem felel meg az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek, az eladó enyhítő intézkedéseket tehet, azaz eltávolíthatja az értékelést vagy megtagadhatja annak közzétételét.

15. Ha egy harmadik fél (egy másik ügyfél vagy más természetes vagy jogi személy) úgy véli, hogy egy adott értékelés illegális tartalmat tartalmaz, az adott személy jelentheti azt az eladónak sklep@andrzejkonopka.pl e-mailben. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 1. a bejelentő személy vagy szervezet neve és e-mail-címe;
 2. Nyilatkozat, amely megerősíti a regisztráló vagy szervezet jóhiszemű meggyőződését, hogy az abban foglalt információk és állítások pontosak és teljesek.
 3. annak indokolása, hogy a vélemény miért jogellenes;
 4. Az információ pontos elektronikus helyének egyértelmű feltüntetése (pl. jogellenes tartalmat azonosító információ);

16. Az eladó visszaigazolást küld a kérelmezőnek a kérelem kézhezvételéről, ha a kérelmező e-mail címét megadta.

17. Az eladó a kézhezvételtől számított 14 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és ezt tárgyilagosan és gondosan teszi.

18. Az eladó döntése lehet d' távolítsa el az értékelést, vagy hagyja az üzletben.

19. Az eladónak azonnal tájékoztatnia kell (a kérelmezőt és a felülvizsgálatot benyújtó személyt) döntéséről, megjelölve az okot. A határozat ellen fellebbezés nyújtható be. Az eladó a kézhezvételtől számított 14 napon belül megvizsgálja a fellebbezést.

 

X. SZEMÉLYES ADATVÉDELEM

1. Az Ügyfél személyes adatainak az Eladó az adatkezelője.

2. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala önkéntes, de a Számla létrehozásához, a meghatározott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez, Adásvételi Szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen.

3. Az Eladó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok védelmére.

4. Minderről részletes információk találhatók a Webáruházban elérhető „Adatvedelem”.

 

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

4. Az Eladó által kötött szerződések magyar nyelven köttetnek.

5. Az e Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

29.03.2024

 

Lemondó űrlap

Vevő [ide írja be a nevét, címét és, ha lehetséges, adószámát, e-mail címét]:

Alulírott kijelentem/ Alulírottak kijelentjük[*], hogy lemondom/ lemondjuk [*] a következő termék

vásárlását és a következő szolgáltatást,

Megrendelt [*]/ kézbesített [*],

Vevő neve

Vevő címe

Vevő aláírása (papíron beadott lemondási űrlap esetében),

Dátum

[*] A nem kívánt rész kihúzandó

pixel